Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - Auditory Processing Disorder – APD

Centrum Szkoleniowe „SURDOMEDICA” zaprasza na szkolenie stacjonarne

„Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - Auditory Processing Disorder – APD”

Jeśli Twój uczeń, nie wie, co się dzieje w klasie, o czym jest lekcja, często prosi o powtórzenie, ma trudności z zapamiętywaniem poleceń słownych i ogólnie sprawia wrażenie nieobecnego podczas lekcji, może towarzyszą mu zaburzenia przetwarzania słuchowego. Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, co można zrobić, by pomóc uczniowi.

Każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli wpisanej do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. dolnośląskiego pod nr. 6/2021 potwierdzające ukończone szkolenie.

Plan szkolenia:

 1. APD jako zespół objawów wynikających z zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego.
 2. Jak funkcjonuje układ słuchowy człowieka?
 3. Jakie symptomy u dziecka powinny zaniepokoić nauczyciela?
 4. Dokąd skierować dziecko?
 5. Jak wygląda diagnoza APD?
 6. Rodzaje deficytów w APD.
 7. Problemy emocjonalne, społeczne i behawioralne u dzieci z APD.
 8. Jak wspierać dziecko z APD w szkole?
 9. Nowoczesne metody terapii dzieci z APD - przegląd. Jak dobrać właściwą terapię?
 10. Pytania i odpowiedzi.

Korzyści dla uczestników warsztatów szkoleniowych:

 • Zdobycie wiedzy na temat przyczyn zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz rodzajów i objawów deficytów w zaburzeniach przetwarzania słuchowego.
 • Zdobycie umiejętności dostrzegania u ucznia objawów mogących wskazywać na zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Zdobycie wiedzy dot. wpływu zaburzeń przetwarzania słuchowego na rozwój dziecka i umiejętności wykorzystania tego w praktyce - właściwego pokierowania rodzica w zakresie diagnostyki i terapii.

Terminy szkoleń:

 1. 25 marca 2022r. – termin zgłoszenia do 20 marca 2022r.
 2. 27 maja 2022r. - termin zgłoszenia do 22 maja 2022r.
 3. 21 października 2022r. - termin zgłoszenia do 16 października 2022r.

Miejsce szkolenia: PZG Dolnośląskie Centrum Medyczne, ul. Braniborska 2/10, Wrocław

Czas szkolenia – osoby chętne wziąć udział w szkoleniu mogą wybrać wśród trzech terminów także dwa zakresy czasowe, tzn. szkolenie od godz. 9:00 – 12:15 lub od godz. 15:00 – 18:15. Na formularzu zgłoszeniowym prosimy zaznaczyć wybraną godzinę.

Ilość godzin: 4 godz. dydaktyczne (wykłady + zajęcia warsztatowe)

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Odbiorcy: nauczyciele

Cena szkolenia – 199,00zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto podane w formularzu zgłoszeniowym lub do kasy Organizatora.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przestrzegania aktualnych na dzień szkolenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz do okazania Unijnego Certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19 lub potwierdzenia negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przez szkoleniem.

Organizator zapewnia przestrzeganie wytycznych dotyczących organizacji szkoleń w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Prowadzące:

mgr Anna Włosińska – neurologopeda, filolog języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i licznych warsztatów doszkalających, współautorka poradnika dla rodziców
 i opiekunów dzieci z niedosłuchem, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS oraz Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS®.  Od wielu lat prowadzi terapię dzieci z rozmaitymi wadami słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Organizuje turnusy rehabilitacyjne. Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością słuchową.

mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog, logopeda wczesnej interwencji, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, WSP w Krakowie, DSWE we Wrocławiu oraz licznych warsztatów i konferencji szkoleniowych, terapeuta Terapii Psychomotorycznej, provider Johansen IAS i terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS oraz Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS®.  Od wielu lat zajmuje się terapią słuchu i mowy dzieci z niepełnosprawnością słuchową. Organizuje turnusy rehabilitacyjne dla rodzin dzieci z implantami słuchowymi. Pomysłodawca i współautor poradników dla rodzin dzieci z wadami słuchu. Prezes i działacz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz elektroniczny