Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży przyczyny - objawy - diagnostyka – terapia – wsparcie

Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży przyczyny - objawy - diagnostyka – terapia – wsparcie

Centrum Szkoleniowe „SURDOMEDICA” zaprasza na szkolenie on-line

„Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży przyczyny - objawy - diagnostyka – terapia – wsparcie”

Nauczycielu, specjalisto

Jeśli jesteś zaangażowany w pracę z dzieckiem z wadą słuchu, powiemy Ci jak należy postępować, aby oczekiwania zarówno podopiecznego jak i Twoje były zrealizowane.

Zapraszamy na szkolenie on-line,

podczas którego dowiesz się:

- jakie są przyczyny i rodzaje zaburzeń słuchu,

- jaką stosuje się diagnostykę audiologiczną, aby zweryfikować problem,

- co należy zrobić po rozpoznaniu u dziecka wady słuchu i jakie są konsekwencje nieprawidłowych działań,

- jak powinien postępować nauczyciel, opiekun i wychowawca, aby wspierać dziecko i jego rodziców,

- jakie są metody współczesnej terapii przeznaczonej dla dzieci z wadami słuchu.

Podczas spotkania omawiane będą przypadki podopiecznych z wadami słuchu, z którymi pracują uczestnicy szkolenia.

Terminy szkoleń:

- nauczyciele/specjaliści przedszkolni - 31 marca 2022r.

- nauczyciele/specjaliści szkół podstawowych - 13 kwietnia 2022r.

Miejsce szkolenia: szkolenie zdalne (link do szkolenia zostanie wysłany na przesłany przez uczestnika adres mailowy na dzień przed szkoleniem)

Czas szkolenia – osoby chętne wziąć udział w szkoleniu mogą wybrać wśród dwóch terminów 31 marca lub 13 kwietnia 2022r. w godz. 12:00-15:15.

Na formularzu zgłoszeniowym prosimy zaznaczyć wybraną datę.

Ilość godzin: 4 godz. dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Odbiorcy: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

Cena szkolenia – 99,00zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto podane w formularzu zgłoszeniowym lub do kasy Organizatora.

Program szkolenia:

 1. Przyczyny i objawy zaburzeń słuchu.
 2. Rodzaje zaburzeń słuchu.
 1. Diagnostyka. Rodzaje badań audiologicznych.
 2. Postępowanie po rozpoznaniu zaburzenia słuchu.
 3. Konsekwencje zaburzeń słuchu.
 1. Jak wspierać dziecko w szkole/ przedszkolu?
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 2. Omówienie przypadków dzieci z wadami słuchu będących podopiecznymi w szkole/przedszkolu.

Korzyści dla uczestników warsztatów szkoleniowych:

 • Zdobycie wiedzy na temat przyczyn, objawów oraz rodzajów zaburzeń słuchu.
 • Zdobycie umiejętności rozumienia wyników podstawowych badań audiologicznych.
 • Zdobycie wiedzy dot. wpływu zaburzeń słuchu na rozwój dziecka i umiejętności wykorzystania tego w praktyce – właściwego pokierowania rodzica w zakresie diagnostyki oraz udzielenia wsparcia w szkole/przedszkolu.

Prowadzący:

mgr Alina Butkiewicz - Specjalista surdologopeda, logopeda wczesnokliniczny, filolog języka polskiego. Na co dzień pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG we Wrocławiu jako logopeda. Terapeuta metody Warnkego i terapeuta ręki. Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS® Bierze udział we Wrocławskim Programie Implantów Ślimakowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu logopedii. Prowadzi szkolenia m.in. na temat pracy surdologopedycznej z dziećmi z wadą słuchu oraz metod prowadzenia treningu słuchu. Jest autorką artykułów i publikacji z zakresu pracy z dzieckiem z wadą słuchu oraz Kultury Głuchych. Prowadzi szkolenia dla pracodawców i współpracowników osób z niepełnosprawnościami.

Mgr Agnieszka Reisch-Radaczyńska - Specjalista surdologopeda, pedagog specjalny. Na co dzień pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG we Wrocławiu jako logopeda. Terapeuta ręki. Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS® Bierze udział we Wrocławskim Programie Implantów Ślimakowych. Prowadzi szkolenia m.in. na temat pracy surdologopedycznej z dziećmi z wadą słuchu oraz metod prowadzenia treningu słuchu. Prowadzi szkolenia dla pracodawców i współpracowników osób z niepełnosprawnościami. Certyfikowany tłumacz języka migowego.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz elektroniczny